Yahoo! Đăng nhập thư không thành công trong Galaxy S3

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản email của mình hoặc bạn tiếp tục nhận được Yahoo! Đăng nhập thư bị lỗi Lỗi trong Samsung Galaxy S3, đây là những nguyên nhân có thể gây ra sự cố cũng như các giải pháp giúp bạn khắc phục sự cố.

Nguyên nhân có thể của Yahoo! Đăng nhập thư không thành công Lỗi trong Galaxy S3

Có một vài điều có thể gây ra vấn đề. Lý do rõ ràng nhất là bạn có mật khẩu sai được đăng ký trong Galaxy S3. Một nguồn khác của vấn đề liên quan đến cấu hình cài đặt email của điện thoại của bạn. Sau đó, đây là một lỗi phổ biến của ứng dụng email chứng khoán của thiết bị. Tiếp theo, có thể có trục trặc trong hệ thống điện thoại của bạn.

Các giải pháp khả thi cho Yahoo! Đăng nhập thư không thành công Lỗi trong Galaxy S3

Dưới đây là những cách để giải quyết Yahoo! Đăng nhập thư trong sự cố không thành công của Galaxy S3:

1. Kiểm tra mật khẩu

Kiểm tra mật khẩu mà bạn đã đặt trong điện thoại nếu nó giống với mật khẩu đã đăng ký với Yahoo! Tài khoản mail. Bạn cũng có thể xóa dữ liệu đăng nhập trong điện thoại của mình và tạo lại dữ liệu.

2. Sửa cấu hình

Theo Yahoo! và Vodafone, thiết lập cấu hình sau trong ứng dụng email của Galaxy S3 của bạn:

  • Máy chủ đến - imap.mail.yahoo.com
  • Máy chủ gửi đi - smtp.mail.yahoo.com
  • Cổng đến - 993 (yêu cầu SSL)
  • Cổng đi - 465 (yêu cầu SSL)
  • Tên người dùng: (Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn tại đây, ví dụ [email được bảo vệ])
  • Mật khẩu: (mật khẩu bạn đã đăng ký với Yahoo!)

3. Tải xuống và cài đặt Yahoo! Ứng dụng thư

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng email chứng khoán của điện thoại, có khả năng lỗi sẽ xuất hiện dựa trên diễn đàn AndroidCentral. Vì vậy, một cách để giải quyết vấn đề là tải xuống Yahoo! Ứng dụng thư từ cửa hàng Google Play.

4. Giải pháp khắc phục sự cố

Nếu điều này chỉ đơn giản là do trục trặc, một giải pháp nhanh chóng sẽ là khởi động lại điện thoại của bạn hoặc xóa dữ liệu bộ nhớ cache của ứng dụng. Cố gắng vào Chế độ an toàn và truy cập Yahoo! Thư từ đó. Nếu bạn thành công khi sử dụng Chế độ an toàn, điều đó có nghĩa là có thể có một ứng dụng khác gây ra lỗi. Xác định vị trí ứng dụng đáng ngờ hoặc ứng dụng gần đây nhất mà bạn đã cài đặt trước sự cố và vô hiệu hóa nó. Nhưng nếu vấn đề vẫn còn, hãy thực hiện Khôi phục cài đặt gốc như là phương sách cuối cùng.

Gửi email cho chúng tôi Câu hỏi và đề xuất của bạn

Chúng tôi hy vọng rằng thông tin được cung cấp ở đây bằng cách nào đó đã giúp. Để biết thêm câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi tại [email được bảo vệ]. Chỉ cần chi tiết nhất có thể trong các câu hỏi của bạn để chúng tôi có thể xác định chính xác vấn đề của bạn và giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp cho nó.

Người dùng có một cái gì đó để đóng góp về chủ đề này cũng có thể chia sẻ quan điểm và đề xuất của họ qua email hoặc trong hộp bình luận bên dưới.