Đã cập nhật Chrome cho Android

Biến thể Android của Google Chrome đã được cập nhật để khắc phục một số vấn đề về tính ổn định, theo Google. Tin tức này xuất hiện chỉ một lúc sau khi Google thông báo trên trang Google+ của họ rằng công ty sẽ đưa các phiên bản Chrome trên thiết bị di động tăng tốc với các phiên bản máy tính để bàn vào đầu năm tới. Ngay bây giờ, phiên bản Chrome dành cho máy tính để bàn ở phiên bản 23 trong khi phiên bản Chrome dành cho thiết bị di động là 18. Chúng ta có thể thấy các bản phát hành Chrome được tổ chức tốt và hiệu quả khi Google tiến lên kế hoạch của mình.

Ngoài sự ổn định được cải thiện, không có gì thực sự được thay đổi hoặc thêm vào ứng dụng. Có lẽ chúng ta sẽ không thấy một bản cập nhật lớn của người Viking cho đến khi phiên bản Chrome dành cho thiết bị di động bắt kịp với phiên bản dành cho máy tính để bàn. Mặc dù tôi có thể sai. Chúng ta sẽ thấy.

Bất kể, bạn có thể lấy bản cập nhật mới trực tiếp từ Cửa hàng Play trên điện thoại thông minh của bạn.

nguồn: Trung tâm Android